Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/3/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ Η’ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 με τίτλο “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ.

2. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού, πλειοδοτικού διαγωνισμού και προφορικού για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής και εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.ΕΕ.

3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: <Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χαλκιδέων «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II »(Κ.Α. Εσόδου 1322,0021)> .

4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Προμήθειας Μεταλλικών Υλικών για την Αποκατάσταση υποδομών για την άμεση λειτουργικότητα τους, όπως περιφράξεων δημοτικών γηπέδων, παιδικών χαρών λόγω βλαβών που υπέστησαν κατόπιν της Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.999,99 € με Φ.Π.Α.

5. Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου) στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων.
6. Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025 .
7. Περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πρόταση χρηματοδότησης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ” του Προγράμματος “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του ΥΠΕΣ.
8. Περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πρόταση χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ 26ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, της ΟΜΑΔΑΣ Γ, στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07 με τίτλο “Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων” του Προγράμματος “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του ΥΠΕΣ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP