Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/1/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας Λοιπών Υλικών για την Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης ένεκα της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.940,93 € με Φ.Π.Α..
2. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (6 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP