Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/3/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου 2020.

2. Περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του αρ. 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, ορισμού δύο εκπροσώπων του μετά των αναπληρωτών αυτών και εξουσιοδότησης της Δημάρχου Χαλκιδέων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου. (4 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP