Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-1-2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων,  θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή των Όρων και Έγκριση Υποβολής Δύο (2) Προτάσεων Έργων στην Πρόσκληση με Αριθ. Πρωτ. : 5784/01-09-2020 και κωδ. Πρόσκλησης: “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο” 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση”.

2. Κάλυψη από Ίδιους Πόρους του Επιπλέον Ποσού Διαφοράς του Προϋπολογισμού με το Αιτούμενο ποσό Χρηματοδότησης, Δύο (2) Προτάσεων Έργων για Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση” του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ.
3. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο: «Αντιστήριξη και αποκατάσταση οδών στην τοπική κοινότητα Αγ. Νικολάου γύρωθεν του ποταμού Λήλαντα» του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας σε τμήματα των πληγεισών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 8 και 9/8/2020».
4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου 9 με τίτλο: «Αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Βασιλικού» του έργου “Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα ( σφοδρή κακοκαιρία “Θάλεια”) της 8 και 9/8/2020”.
5. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδών στο Λευκαντί και στον Κάμπο Βασιλικού» του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας σε τμήματα των πληγεισών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 8 και 9/8/2020».
6. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP