Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/6/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και από ώρα 13:30μ.μ. έως 14:30μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.12/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.14/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την Τριμηνιαία Έκθεση Α΄ Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού ΄Ετους 2021.

3. Περί έγκρισης 4ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», προϋπολογισμού.: 226.628,00 € με Φ.Π.Α, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ.: 9613/90/2020, Α/Α ΣΥΣΤ. ΚΑΤΑΧ. ΕΣΗΔΗΣ : 90457.

4. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου. (2 υποθέσεις)

5. Περί Παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP