Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/4/2020

Νέα, Συνεδριάσεις, Χωρίς κατηγορία / Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 24η Απριλίου και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: <ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0039)>.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP