Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/2/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 3ου πρακτικού αξιολόγησης – κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Υλικών για την εκτέλεση Ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020, προϋπολογισμού 417.372,90 € με Φ.Π.Α.”
2. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
3. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων, για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή τη ς διάδοσης του κορωνοϊού covid 19
4. Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές)της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ “Αντιστήριξη και αποκατάσταση οδών στην τοπική κοινότητα Αγ.Νικολάου γύρωθεν του ποταμού Λήλαντα” του έργου “Αποκατάσταση οδοποιίας σε τμήματα των πληγεισών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων απο τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 8 και 9/8/2020” προϋπολογισμού 542.100,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
5. Μερική ανάκληση της 1/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον ορισμό μελών επιτροπών διαγωνισμών – αξιολόγησης για το έτος 2021>, .
6. Μη επιβολή προσαυξήσεων στους έχοντες ρύθμιση οφειλών.
7. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP