Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 21:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με την υπ’ αρ. 643/21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί αυτοδίκαιης λύσης της έμμισθης εντολής της δικηγόρου Τζοβλά Ευδοξίας του Αθανασίου.
2. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP