ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (7-6-2017)

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Η Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017, ώρα 10:30 π.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκίδας προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017, ώρα 10:30 π.μ, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 14/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ αρδευτικού υλικου 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B-ΤΕΥΔ

Α.Ο.Ε. 308-2017 ΚΗΜΔΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP