Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στον Δήμο Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, βάσει τιμής για τα
καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ

Α.Ο.Ε. 93-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP