Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Η Δευτέρα 26-03-2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού,  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας, ενώ για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού
1.409.279,96 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2018-2019.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 19-03-2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 26-03-2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (όχι υποτμήματα αυτών), αλλά για το σύνολο της ποσότητας και των ειδών αυτών, όπως αυτή αναφέρεται στην μελέτη του Δήμου.

69-2018_signed

Α.Ο.Ε. 70-2018

ΚΗΜΔΗΣ ΕΕΕΠ PDF_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Α ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP