ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ (5/7/2017)

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Η Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, ώρα 10:30 π.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια οστεοφυλακίων» του Δήμου, προϋπολογισμού 34.720,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, ώρα 10:30 π.μ , που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). Σε περίπτωση
που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο,  θα επαναληφθεί την 12/07/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ.ΟΣΤΕΘΥΡΙΔΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ

364-2017 Α.Ο.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP