Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικού υλικού

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Η Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδραυλικού υλικού του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 27/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

474 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP