Διαγωνισμός για το έργο «Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας, Κριεζώτου και Αθηνάς»

Έργα, Προκηρύξεις / Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Α. 30-7323.0057

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Α. 30-7323.0057

3.ΠΡΟ’ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Α. 30-7323.0057

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Α. 30-7323.0057

5.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Α. 30-7323.0057

6.ΣΑΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Α. 30-7323.0057

7.ΦΑΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ Κ.Α. 30-7323.0057

AOE 476-2021 ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΩΛΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP