Διαγωνισμός προμήθειας βιβλίων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Η Τρίτη 23 Απριλίου 2019 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια βιβλίων για τη λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΑ ΑΔΣ 8 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ ΒΙΒΛΙΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP