Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» για τις ανάγκες του Δήμου

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP