Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και Λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP