Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του ΔήμουΧαλκιδέων & των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας, &της Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 358.533,26 € με ΦΠΑ έτους 2019 -2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2019_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2019

ΕΕΕΣ PDF_signed

Α.Ο.Ε. 242-2019 ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP