Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/11/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 23η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί έγκρισης αίτησης της <ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Περί έγκρισης αίτησης της <ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Αντωνιάδης Νικόλαος).
4. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Τσιριγώτης Ευάγγελος).
5. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος – από αναβολή (Δασκαλόπουλος Αυγερινός).
6. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος της <ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΤ.-ΛΙΑΡΟΥ ΠAN.Ε.Ε.> λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (από αναβολή).
7. Περί καθορισμού ποσοστού κάλυψης πλατείας Αφρατίου σύμφωνα με την παρ. 5 του αριθ. 13 του 24-9-/20-10-1958
8. Περί έγκρισης αιτήματος Εμπορικού & Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας για αδειοδότηση εγκατάστασης ηχητικών συστημάτων στους εμπορικούς δρόμους.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP