Έκτακτη δια περιφορας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στη 1/7/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ., για λήψη αποφάσης στα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης: α)λόγω του κατεπείγοντος αντικειμένου της σύμβασης,όσον αφορά το πρώτο θέμα και β) λόγω μη παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας της ασφάλισης των οχημάτων όσον αφορά το δεύτερο θέμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης περί της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ.Γ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 με τίτλο:«Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χαλκιδέων»,προϋπολογισμού 263.500,00€ με Φ.Π.Α για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

2. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση των Οχημάτων – Μηχανημάτων και Κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων» , συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ για το έτος 2022-2023 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP