Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/9/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα που αφορούν τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των προδικαστικών προσφυγών του οικονομικού φορέα ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε σχετικά με τις υπ’αριθμ.416/16-8-2022 και 414/16-8-2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου να μην παρέλθει η προθεσμία των τριών ημερών που αναφέρεται στις πράξεις Προέδρου 3ου και 4ου κλιμακίου αντίστοιχα,λόγω του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί έγκρισης απόψεων της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε επί της υπ’αριθμ. 416/16-8-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
2. Περί έγκρισης απόψεων της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε επί της υπ’αριθμ. 414/16-8-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP