Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/8/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 και από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00μ.μ., για λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ» προϋπολογισμού 49.959,60 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 285/2021 απόφαση Ο.Ε.
2. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της σύμβασης “Μισθώσεις Μηχανημάτων στον Δήμο Χαλκιδέων του Ν. Ευβοίας για την πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (Κ.Α. Εσόδου 1325.0004)”, προϋπολογισμού 19.660,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP