Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/8/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

Εκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και από ώρα 14:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση παροχής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες της φυσικής καταστροφής της 9ης Αυγούστου 2020 [ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ I/14-08-2020] σύμφωνα με την αρίθμ.51138/12-08-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ6ΦΖΝ46ΜΤΛ6-698)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP