Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/10/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και από ώρα 09:00μ.μ. έως 11:00π.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 17 /2020.
2. Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 18 /2020.
3. Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 19 /2020.
4. Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 20 /2020.
5. Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 21 /2020.
6. Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 22 /2020.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP