Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/6/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου , την Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα:
1. Ανάκληση της υπ. aριθμ. 166/2020 ΑΟΕ και έγκριση 1ου και 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», προϋπολογισμού.: 226.628,00 € με Φ.Π.Α
2.Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το αρ. 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ».
3. Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το αρ. 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP