Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/3/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15102/10-3- (ΦΕΚ/Β΄/1429/10-3-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις. Τo θέμα είναι κατεπείγον λόγω της άμεσης πραγματοποίησης των συγκεκριμένων εργασιών.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή και σύνδεση του νέου τμήματος αγωγού φυσικού αερίου καθώς και ασφαλτόστρωσης της οδού Νεοφύτου, Κώτσου και Βύρωνος κ.α. στην πόλη της Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP