Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/3/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων (Αποστολόπουλος Λάμπρος).
2. Συζήτηση για διατύπωση των αποφάσεων της Επιτροπής για κυκλοφοριακά θέματα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP