Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/2/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.
2. 2η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP