Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-11-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Noεμβρίου 2017, ημέρα Παρακευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης και ψήφιση πίστωσης για την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP