Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 06/12/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί μη άσκησης ενδίκου μέσου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP