Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP