Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/6/17

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Iουνίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Περί κυκλοφοριακής ρύθμισης στην περιοχή Λευκαντί Βασιλικού.
2. Περί άδειας κοπής δέντρων επί της οδού Δωδεκανήσου στη Χαλκίδα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Χαλκιδέων».
3. Περί έγκρισης αίτησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ Α.Τ.Ε. για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου για τοποθέτηση ικριωμάτων.
4. Περί έγκρισης αίτησης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP