Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/9/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους , την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων στην οδό Τζαβέλα 18 στη Χαλκίδα.
2.Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων στη διασταύρωση των οδών Μ.Κακαρά 65 και Παπαδιαμάντη στη Χαλκίδα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP