Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-4-2023 (ΦΕΚ/Β΄/2883/29-4-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις. Τo θέμα είναι κατεπείγον λόγω της άμεσης πραγματοποίησης της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση επετειακής εορτής σε Κ.Υ.Ε.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP