Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/5/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 16η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων – κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP