Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023

Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32936/16-06-2023 (ΦΕΚ Β΄/3932/16-06-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023. Το θέμα είναι κατεπείγον, προκειμένου να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η διαδικασία, λόγω λήξης της παρούσης σύμβασης χρησιδανείου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP