Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/6/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 17η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1.Περί γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ» στη θέση «Παλαιoχώρι -Ριτσώνα» Κοινότητας Βαθέως Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας
2.Περί γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)«CENTRAL FARMS IKE» στη θέση «Ρέμα Βαθύ ή Πέλκο», Τ.Κ. Βαθέως της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP