Επαναληπτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021

Μετά τη ματαίωση της κατά την 02-05-2021 ορισθείσας, με την αρ. Πρωτ. 12949/28-04-2021 πρόσκληση, Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θα διεξαχθεί νέα Ειδική Συνεδρίαση, την 9η Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αυτών θεμάτων, που περιέχονταςν στην προηγούμενη πρόσκληση και τα οποία είναι τα εξής:
Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP