ΕΣΠΑ Voucher – Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. με την χρήση Voucher της ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2023-2024

Δημοτικές Επιχειρήσεις & Νομικά Πρόσωπα, Δράσεις, Νέα / Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023

Oι γονείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη φοίτηση των παιδιών τους μέσω ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και είναι κάτοικοι του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να αναρτήσουν το Voucher (upload σε μορφή pdf) καθώς KAI την καρτέλα οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ όπου αναγράφονται τα σχετικά μόρια (upload σε μορφή pdf ή screenshot) με τα στοιχεία παιδιού και δικαιούχου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων: doppax.dimoschalkideon.gr – εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΠΑ.
Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά την Πέμπτη 24/8/2023 και ώρα 12:30 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29/8/2023 και ώρα 23:59.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται οριστική υποβολή της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι αιτήσεις που δεν περιέχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έγγραφα ( voucher ΚΑΙ την καρτέλα της ΕΕΤΑΑ που αναγράφονται τα μόρια δεν θα ληφθούν υπόψη.
Σημειώνεται ότι, για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει μοριοδότησης του ΕΣΠΑ (οπότε και δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας).
Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των μορίων των ωφελούμενων βρεφών- νηπίων καταρτίζoνται οριστικοί πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων μέσω ΕΣΠΑ και υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση . Οι πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων:
doppax.dimoschalkideon.gr
Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις, η κατάταξη θα γίνεται με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων μέσω ΕΣΠΑ θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών και επιλαχόντων βάσει μοριοδότησης (τροφεία) ανά σταθμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. σε ειδική συνεδρίαση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΠΑΧ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων: doppax.dimoschalkideon.gr

Για την ημερομηνία που θα είναι δυνατή η υπογραφή των Συμβάσεων και η ενεργοποίησή τους για τους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ θα υπάρξει ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΠΑΧ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων: doppax.dimoschalkideon.gr
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 22210 20241 και 6984264794 Ζέρβα Σοφία από τις 8:00-15:00 και στο email: doppax@doppax.ondsl.gr μέχρι και την Τρίτη 29/8/2023 και ώρα 15:00.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP