Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού,

με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά,  βάσει τιμής. Ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας,  ενώ για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.613.534,69 ευρώ με Φ.Π.Α. για τα έτη 2021-2022.

Α.Ο.Ε. 407-2021 ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2022_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΕΕΕΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP