Νέα πρόταση χρηματοδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας

Δημοτικές Επιχειρήσεις & Νομικά Πρόσωπα, Νέα / Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της Δ.Ε. Χαλκίδας και της Δ.Ε. Ληλαντίων, λειτουργεί από το 1986 το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας (Κ.Λ.Χ.). Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην νότια πλευρά της Χαλκίδας επί του Ευβοϊκού εδάφους αλλά και πάνω στην Νησίδα Πασσά στον Νότιο Ευβοϊκό. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν επεκταθεί το 1994 και το 2012 έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται περισσότερα λύματα, αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε συνέχεια:
• της από το 2019 εγκεκριμένης χρηματοδότησης 2.474.700,00€ για την «Αναβάθμιση του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας», που υλοποιείται αυτή τη στιγμή με το ομώνυμο έργο και
• της από το 2020 εγκεκριμένης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» προϋπολογισμού 2.580.000,00€, για τον «Εξοπλισμό διαχείρισης παραγόμενης ιλύος στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας» που βρίσκεται σε στάδιο συμβασιοποίησης,
κατέθεσε και νέα πρόταση χρηματοδότησης του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας.
Η νέα πρόταση χρηματοδότησης αφορά τμήματα του Κέντρου Λυμάτων, επί της Νησίδας Πασσά και εντάσσεται στο αντικείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και συγκεκριμένα, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 4.042.000,00€ και αφορά σε συστήματα προ-επεξεργασίας των εισερχομένων λυμάτων, κυρίως για εγκαταστάσεις και συστήματα του Κέντρου Λυμάτων επί της Ευβοϊκής Ακτής. Τα συστήματα αυτά θα αναβαθμίσουν την ικανότητα εσχάρωσης, εξάμμωσης, απολίπανσης, απόσμησης, ομογενοποίησης και εξισορρόπησης, των λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου Χαλκίδας και Ληλαντίων, αλλά και των βοθρολυμάτων της ευρύτερης περιοχής.
Τα παραπάνω προτεινόμενα συστήματα, είναι μεγάλης σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας όλου του Κέντρου Λυμάτων και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο πεδίο χρηματοδότησης των παρελθόντων ετών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP