Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2018, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

ΣΟΧ2_2018 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΣΕΠ ΣΟΧ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΟΧ2_2018

KT_DOCLIB-#864809-v1-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΣΟΧ_signed

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP