Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

  1. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Λιάτη Αθανασία).
  2. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Μπενέτου Βασιλική).
  3. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το δημοτικό υπαίθριο σταθμό στον Ο.Σ.Ε. επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.
  4. Περί έγκρισης αίτησης της Ξανθή Κωνσταντάρας για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  5. Περί έγκρισης αίτησης της <ΓΚΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.> για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  6. 6. Περί άδειας κοπής δέντρου στη Δ.Ε. Χαλκίδας, στην πάροδο της οδού Δημάρχου Σκούρα.
  7. Περί άδειας κοπής δέντρου στη Δ.Ε. Χαλκίδας, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 37.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Γιώργος Μπουραντάς

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP