Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016

Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

  1. Toπικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Χαλκιδέων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γιώργος Μπουραντάς


Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP