Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2η του μηνός Μαρτίου έτους 2016

Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2α του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (Μωυσίδης Γεώργιος)
 2. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 3. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας ( Κ.ΒΟΥΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 4. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (Παπαευσταθίου Ιωάννης)
 5. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (Καρλέτσος Γεώργιος)
 6. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (Τριανταφύλλου Αθηνά)
 7. Περί οριστικής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (ΜΟΝΟΣ ΝΩΝ/ΝΟΣ)
 8. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Γκερλέ Ευαγγελία) από αναβολή
 9. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Καρλής Δημήτριος) από αναβολή
 10. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Ντεγιάννη Ειρήνη) από αναβολή
 11. Περί οριστικής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (Χριστοδούλου Θεοδώρα) από αναβολή
 12. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (κατά πλάσμα δικαίου) του Ευάγγελου Μούτσιου (από αναβολή)
 13. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω αυθαίρετων κατασκευών της Σπάλα Μαρίας (από αναβολή)
 14. Περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω λειτουργίας άνευ πιστοποιητικού πυροπροστασίας (Σταθόπουλος Γεώργιος) από αναβολή
 15. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (Δροσινάκη Τούλα)
 16. Επικαιροποίηση των υπ’ αριθ. 51/2003, 104/2003, 149/2003 αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Αρτάκης που αφορούν στην Πολεοδομική Μελέτη Επέκταση Τροποποίηση στην περιοχή Φανερωμένης στα Ο.Τ. 106,107, 109 σχεδίου πόλεως Ν.Αρτάκης
 17. Αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης “Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρηση -Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ Χαλκίδας
 18. Περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης
 19. Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για ικριώματα (Μυτάκης Αντώνης)
 20. Περί μετακίνησης διαφημιστικών πλαισίων στην είσοδο της πόλης μπροστά στο μουσείο “ΑΡΕΘΟΥΣΑ”

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γιώργος Μπουραντάς


Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP