Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με τη διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”) στις 13/5/20

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), β) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β ́ 850/13.3.2020), δ) την με αριθμ. 1822/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ε) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) διατάξεις.
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 13 Μαίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Ανάκληση της αρ.179/2018 απόφασης κι έγκριση του ορθού πρακτικού της Επιτροπής Αδιαθέτων
2. Περί έγκρισης αποτίμησης πεζοδρομίου και τοποθέτηση ρυθμιστικής σήμανσης
3. Περί επέκταση λαϊκής αγοράς της Τρίτης
4. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Κουκουβίνου Ελευθερία)
5.. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Γιαλού Παναγιώτα)
6. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Μωυσιάδης Ιωάννης)
7.Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ποσειδώνος και Κρίνων στο Λευκαντί. (Γ. ΑΛΑΜΠΕΗ – Ι. ΡΟΥΜΠΗ)

8. Περί έγκρισης αίτησης κας Χατζηαλέξη Βασιλικής, για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή)
9. Περί έγκρισης αίτησης κας Πιτσαδιώτη Γεωργίας για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (από αναβολή)

10.Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση προϊόντων (ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Γ. ΙΚΕ). ( από αναβολή)
11.Ανάκληση άδειας λειτουργίας και προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος λόγω κλειστής στοάς.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP