ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χαλκίδα 24/08/2017

Αρ. Πρωτ. 36170

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟικονομικHΣ ΕπιτροΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Aυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικού υλικού, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ».

4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP