Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χαλκίδα 17/08/2017

Αρ. Πρωτ. 35273

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟικονομικHΣ ΕπιτροΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 22η του μηνός Aυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 956.521,72 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης, προϋπολογισμού 67.660,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επισήμου μέλους δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.

4. Έγκριση πρακτικού Νο 2 της δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ».

5. Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων για άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

6. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου (Διομήδης Τσομώκος).

7. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP