Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

 

  1. 7η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2018.
  2. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου οικ. έτους 2018.
  3. Έγκριση Πρακτικού Νο1 της δημοπρασίας του έργου: <Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ληλαντίων και Δ.Ε. Νέας Αρτάκης στον Δήμο Χαλκιδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ Φάση)>, προϋπολογισμού 170.600,00 € με Φ.Π.Α.
  4. Έγκριση Πρακτικού Νο2 (έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: <Aνακατασκευή περιβάλλοντος χώρου σχολικών μονάδων>, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
  5. Περί αποδοχής της δωρεάς των κληρονόμων Αναστασιάδη του ανεμόμυλου στο λιμάνι της Ν. Αρτάκης.
  6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, για τις ανάγκες του Δήμου  προϋπολογισμού 54.443,32 Ευρώ με Φ.Π.Α. έτους 2018.
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού  51.695,00 Ευρώ .

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια οστεοφυλακίων για τις ανάγκες των κοιμητηρίων του  Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 69.440,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το  έτος 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP