Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 1.Έγκριση Πρακτικού Νο 2 (έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της δημοπρασίας του έργου: <ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 016 ΚΩΔ. ΣΕ 0160063) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0035)>, προϋπολογισμού 372.000,00 € με ΦΠΑ.

2.Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας για την γενική υπηρεσία με τίτλο: <Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP